Omgevingsdialoog beginnen (buurtoverleg bij bouwplannen)

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Als u een (bouw)plan heeft, vraagt de gemeente u om in een vroeg stadium met omwonenden en bedrijven in de omgeving te praten over het plan. Zo wordt voor de gemeente duidelijk of er bezwaren zijn tegen uw plan. En of u onderdelen van het plan heeft aangepast als er bezwaren waren. 

Hoe voer ik een omgevingsdialoog?

  1. Bepaal in overleg met de gemeente welke omgevingsdialoog het beste bij uw plan past: 
  2. Vertel duidelijk:
    • wat het (bouw)plan is
    • welke onderdelen wat u betreft nog veranderd kunnen worden en welke onderdelen niet
  3. Maak een verslag van de omgevingsdialoog en stuur dit aan de gemeente

Wat gebeurt er na de omgevingsdialoog?

De gemeente gebruikt het verslag bij het beoordelen van uw (bouw)plan.

Zienswijzen en bezwaren blijven mogelijk

U hoeft het niet altijd met elkaar eens te worden. De omgevingsdialoog maakt duidelijk wat omwonenden en bedrijven in uw omgeving van uw plan vinden. Dat verandert niets aan de mogelijkheden die omwonenden en bedrijven hebben volgens de wet. Zij kunnen zienswijzen indienen tegen ontwerpbestemmingsplannen of bezwaar maken tegen bouwplannen. De gemeente zal bij tegenstrijdige belangen knopen doorhakken. Uiteindelijk kan de omwonende/het bedrijf nog beroep instellen, waarbij de rechter het laatste woord heeft.