Kabels en leidingen leggen, vergunning

Aanvragen

Voor : ondernemer

Het is verboden zonder vergunning kabels en leidingen in de openbare grond te leggen. Wanneer u hiervoor een vergunning aanvraagt, dan is het van belang of u dit namens een telecommunicatiebedrijf doet. In dit geval zijn namelijk tevens de regels van de Telecommunicatiewet van toepassing.

Voor deze vergunning gelden specifieke randvoorwaarden die mede afhankelijk zijn van plaatselijke omstandigheden.