Geld inzamelen

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Om in Rucphen te collecteren heeft u een collectevergunning nodig. De opbrengst van uw inzameling of collecte moet voor een goed doel bestemd zijn. Vergunning vraagt u aan door een brief of mail te sturen naar de gemeente Rucphen.

U heeft vergunning nodig als:

  • u voor een goed doel geld wilt inzamelen
  • u goederen of diensten aanbiedt, waarbij de opbrengst bestemd is voor een goed doel. Bijvoorbeeld een oliebollenactie van een plaatselijke vereniging waarvan de opbrengst ten goede komt aan de verenigingskas

U heeft geen vergunning nodig als:

  • een inzameling in besloten kring wordt gehouden. Bijvoorbeeld een inzameling binnen de kerk of uitsluitend bij de leden van een vereniging.

Centraal Bureau Fondsenwerving

Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) stelt jaarlijks een rooster vast waarin aan grote landelijk collecterende fondsen voor hun collecte een periode wordt toegewezen. De 'vrije' perioden zijn beschikbaar voor andere (plaatselijke) instellingen. Slechts in goed overleg tussen de betrokken instelling en de gemeente zijn hierop uitzonderingen mogelijk. 

Voorwaarden

  • u kunt een vergunning aanvragen voor hooguit één week in een vrije periode (raadpleeg het collecterooster CBF ).
  • u bent geregistreerd bij Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Een collectevergunning voor andere (plaatselijke) instellingen wordt toegekend als:

  • de gevraagde periode vrij is.
  • u kunt aantonen, dat u collecteert voor een  plaatselijk goed doel; bijvoorbeeld collecteren voor de Stichting Sint Nicolaas of de carnavalscollecte. Voorwaarde is wel dat het gaat om een activiteit in de gemeente.

Kosten

Tarief 2021:
€ 58,40