Eigen bedrijf aan huis

Aanvragen

Voor : ondernemer

Vrij beroep toegestaan

U kunt zonder aanpassing van het bestemmingsplan een vrij beroep uitoefenen aan huis.

Voorwaarden

 • u oefent een vrij beroep uit
 • de werkzaamheden moeten plaatsvinden in de woning
 • het huis blijft zijn woonfunctie 'in overwegende mate' behouden.

Ander beroep of bedrijf

Natuurlijk zijn er meer beroeps- en/of bedrijfsmatige activiteiten die u thuis of in een bijgebouw kunt uitoefenen. Dergelijke activiteiten passen niet rechtstreeks binnen de woonbestemming. U kunt een aanvraag indienen om deze activiteiten aan huis te mogen uitoefenen. 

Dit geldt o.a. voor:

 • autorijschool (ook theorie)
 • computerservice (o.a. systeembouw/-analyse) - en informatietechnologiebureaus e.d.
 • reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto’s en motorfietsen)
 • fotograaf
 • vervaardiging van sieraden e.d.
 • hondentrimmer
 • koeriersdienst
 • loodgieter, stratenmaker en aanverwante beroepen
 • reisorganisatie (kleinschalig)
 • kleinschalige kappersactiviteiten, schoonheidsverzorgers en andere beroepen in de uiterlijke verzorging
 • traiteur
 • persoonlijke dienstverlening niet elders genoemd
 • ... 

Hiervoor heeft u een omgevingsvergunning 'strijdig gebruik' nodig.

Toelichting

U kunt zonder aanpassing van het bestemmingsplan een vrij beroep uitoefenen aan huis. Dat geldt o.a. voor advocaten, notarissen, adviseurs, makelaars, vertalers, architecten, kunstenaars, tandarts(-specialisten), therapeuten en huisartsen.

De uitoefening van ambachtelijke bedrijven, detailhandel en prostitutie geldt niet als vrij beroep. Deze activiteiten mag u niet zonder wijziging van het bestemmingsplan starten aan huis.

Regels en informatie

Advies inwinnen

Meer weten over de mogelijkheden van een eigen bedrijf aan huis? Bel voor een advies van onze afdeling Gemeentewinkel, t. 0165-349703