Aansprakelijkstelling gemeente

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Stuur een brief

Stuur een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, als u de gemeente aansprakelijk wil stellen voor schade.
Uw claim moet minimaal het volgende bevatten:

  1. Een bewijs van opgelopen schade (reparatienota's).
  2. Verklaring van het voorval (bij bijvoorbeeld verkeersongelukken een proces-verbaal van de politie).
  3. Eventueel getuigenverklaring.
  4. Eventueel foto's van de situatie.

De gemeente en/of de verzekeraar van de gemeente beoordeelt in eerste instantie uw claim. Als de gemeente verantwoordelijk is voor de ontstane schade, worden uw kosten vergoed.