Handtekening, legalisatie

Aanvragen

Voor : particulier

Hoe?

  • Dit kan alleen in het gemeentehuis.
  • U zet uw handtekening in het bijzijn van een medewerker van de gemeente.
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee.
  • Wij vergelijken uw handtekening met de handtekening op uw legitimatiebewijs.
  • Door legalisatie verklaart de gemeente dat een handtekening op een document gezet is door degene die het document moest ondertekenen.