Subsidie Verkeersbrigadiers

Aanvragen

Voor : particulier

Jaarlijks voor 1 oktober

U kunt de subsidie aanvragen voor 1 oktober. Let u erop dat de aanvraag op tijd en compleet bij ons binnen is. Daarmee voorkomt u dat de aanvraag niet meer in behandeling kan worden genomen.

U kunt binnenkort subsidie aanvragen.


Zo komt u in aanmerking

De verkeersbrigades, zoals omschreven in de regeling verkeersbrigadiers, ontvangen per subsidieperiode een subsidie voor:

 • de wettelijk verplichte uitrusting

  Onder wettelijk verplichte uitrusting valt een oranje reflecterende jas of hes, een stopbord (minimaal) en een fluitje.

 • een subsidie van € 5,- voor de volwassen verkeersbrigadier

  Tot de volwassen verkeersbrigadiers worden gerekend personen die op 1 januari van het subsidiejaar 18 jaar zijn.
  De aanvraag moet vergezeld gaan van een lijst van volwassen leden van de brigade.

De aanvraag wordt voor 1 oktober van de betreffende subsidieperiode ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.
Daarbij dient te worden aangegeven:

 • waaruit de huidige uitrusting bestaat;
 • wanneer de aanvulling op de uitrusting voor het laatst is aangeschaft;
 • waaruit de nieuw aan te schaffen uitrusting bestaat (soort en maat);
 • de reden voor de aanschaf (uitbreiding, slijtage, diefstal e.d.).

Uitgegaan wordt van een gemiddelde levensduur van de uitrusting van 3 tot 5 jaar.

Subsidie wordt ook toegekend:

 • indien wordt aangetoond dat de uitrusting niet meer aan de wettelijke eisen voldoet, indien deze situatie is ontstaan buiten de schuld van de aanvrager.
 • indien de duur van het gebruik van de uitrusting kan worden verlengd door het plegen van reparaties die minder kosten met zich meebrengen dan de aanschaf van nieuw materiaal, ongeacht de datum van de aanschaf van de uitrusting, dan worden slechts de reparatiekosten gesubsidieerd.

Subsidie wordt toegekend nadat de aanvrager de facturen van de aanschaf van de uitrusting heeft voldaan en nadat aanvrager de originele aankoopbonnen van de uitrusting heeft overgelegd. 

Kosten

Geen