Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Aanvragen

Voor : particulier

Als uw netto besteedbaar inkomen onder de door de rijksoverheid bepaalde normbedragen ligt, kunt u kwijtschelding krijgen. Meer informatie en de aanvraag vindt u bij de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Kwijtschelding aanvragen

In 4 stappen grip op geld

Geen goed zicht op uw geldzaken? Geldzorgen? Het geeft onrust. Startpunt Geldzaken helpt u dit te veranderen. Stap voor stap.

  1. Stap 1: Organisatie; uw administratie op orde.
  2. Stap 2: Overzicht; wat komt er in, wat gaat er uit.
  3. Stap 3: Inzicht; waar blijft het geld.
  4. Stap 4: Keuzes; wat wil ik, wat kan ik, wat moet ik.
ga naar Startpunt Geldzaken