U bevindt zich hier: Home > Bestuur > Gemeenteraad > Spreekrecht

Meepraten dankzij spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan.

Vijf minuten

U krijgt vijf minuten de tijd uw mening te geven over een agendapunt. Hebben de voorzitter of de leden van de raadscommissie/gemeenteraad  vragen of opmerkingen over uw standpunt, dan krijgt u vervolgens nog gelegenheid om daarop te reageren.

Waarom doen?

Uw inspraakreactie draagt bij aan de beeld- en oordeelsvorming van raads- en commissieleden en kan meewegen bij de advisering van de commissie en/of bij het besluit van de gemeenteraad.

Aanvragen

Wilt u van het spreekrecht gebruik maken, meld dat dan tenminste 2x 24 uur voor het begin van de vergadering aan de raadsgriffier, tel. 0165-349520.

>> spreekrecht aanvragen via e-mail

Uitzonderingen

Spreekrecht in de raadsvergadering geldt niet voor:

  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • onderwerpen, waartegen een klacht ex Artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan worden ingediend.