U bevindt zich hier: Home > Bestuur > Gemeenteraad > Rekenkamercommissie Rucphen

Rekenkamercommissie Rucphen

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad. De Rekenkamercommissie verricht onderzoek om het door het gemeentebestuur gevoerde beleid te toetsen op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. De commissie bestaat uit drie externe leden, waaronder een voorzitter, en wordt ambtelijk secretarieel ondersteund.

Wat doet de Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie stelt zelf onafhankelijk vast welke onderzoeken worden gedaan. Bij elk onderwerp dat de commissie onderzoekt, staan de volgende thema’s en vragen centraal:

  • Heeft de gemeente bereikt wat ze wilde bereiken (doeltreffendheid)?
  • Heeft de gemeente gedaan wat ze moest doen en tegen zo laag mogelijke kosten (doelmatigheid)?
  • Heeft de gemeente gehandeld volgens de wettelijke kaders en regelgeving (rechtmatigheid)?

Onderzoeken

De onderzoeken van de commissie zijn vooral gericht op het ondersteunen van de kaderstellende en controlerende rol van de raad. Het leereffect staat voorop. Gemiddeld presenteert de commissie één onderzoek per jaar. De conclusies van het onderzoek worden in de vorm van een rapportage aan de raad aangeboden. Zo mogelijk bevat de rapportage een lijst van aanbevelingen. De rapportages van de commissie zijn openbaar.

Laatste onderzoek: subsidiebeleid

In hoeverre is het subsidiebeleid van de gemeente Rucphen doeltreffend en doelmatig? De Rekenkamercommissie heeft hier onderzoek naar gedaan. De rapportage is aan de gemeenteraad aangeboden en gepresenteerd in de vergadering van de commissie MA op 14-9-2021. Klik hier voor de rapportage (agendapunt 7).

Afgeronde onderzoeken:

De rapportages met aanbevelingen vindt u terug in het raadsinformatiesysteem via onderstaande links.

Samenstelling en werkwijze