U bevindt zich hier: Home > Bestuur > Gemeenteraad > Rekenkamercommissie Rucphen

Rekenkamercommissie Rucphen

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad. De Rekenkamercommissie verricht onderzoek om het door het gemeentebestuur gevoerde beleid te toetsen op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. De commissie bestaat uit drie externe leden, waaronder een voorzitter, en wordt ambtelijk secretarieel ondersteund.

Wat doet de Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie stelt zelf onafhankelijk vast welke onderzoeken worden gedaan. Bij elk onderwerp dat de commissie onderzoekt, staan de volgende thema’s en vragen centraal:

  • Heeft de gemeente bereikt wat ze wilde bereiken (doeltreffendheid)?
  • Heeft de gemeente gedaan wat ze moest doen en tegen zo laag mogelijke kosten (doelmatigheid)?
  • Heeft de gemeente gehandeld volgens de wettelijke kaders en regelgeving (rechtmatigheid)?

Onderzoeken

De onderzoeken van de commissie zijn vooral gericht op het ondersteunen van de kaderstellende en controlerende rol van de raad. Het leereffect staat voorop. Gemiddeld presenteert de commissie één onderzoek per jaar. De conclusies van het onderzoek worden in de vorm van een rapportage aan de raad aangeboden. Zo mogelijk bevat de rapportage een lijst van aanbevelingen. De rapportages van de commissie zijn openbaar.

Lopend onderzoek: burgerparticpatie en overheidsparticipatie

Hoe verloopt de samenwerking met de gemeente? Worden burgers meer betrokken bij gemeentelijke plannen en klopt het dat er steeds meer ideeën uit de samenleving ondersteund worden door de gemeente? De Rekenkamercommissie doet hier momenteel onderzoek naar. Naar verwachting wordt de rapportage aan de gemeenteraad aangeboden voor de vergadering van 17 juni 2020.

Afgeronde onderzoeken:

De rapportages met aanbevelingen vindt u terug in het raadsinformatiesysteem via onderstaande links.

Samenstelling en werkwijze