Retentie voorziening Kleinheidepad – Bedrijventerrein Nijverhei

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

In 2021 heeft gemeente Rucphen een klimaatstresstest uitgevoerd. In een klimaatstresstest wordt onderzocht welke kwetsbaarheden er zijn in een gebied. Er wordt een test gedaan voor de vier klimaatthema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Op bedrijventerrein Nijverhei werd in de klimaatstresstest een knelpunt voor klimaatthema wateroverlast vastgesteld. Gezien de toenemende mate van hevige regenbuien maakt dit het bedrijventerrein kwetsbaar.

Om wateroverlast op Nijverhei en omgeving in de toekomst te verminderen, heeft de gemeente bij de straat Kleinheidepad een retentievijver aangelegd.

Tijdens hevige regenval wordt de retentievijver gevuld met water dat op de straten van bedrijventerrein Nijverhei valt en via het hemelwaterriool naar de retentievijver stroomt. Het water wordt daarna vertraagd afgevoerd met behulp van een knijpvoorziening in een stuw. 

retentievoorziening-kleinheidepad1

Het water dat door de knijpvoorziening stroomt kan daarna langzaam infiltreren in de bodem. Op deze manier draagt de retentievijver niet alleen bij aan het verminderen van wateroverlast, maar wordt er ook meer water vastgehouden in het gebied. Dit zorgt voor minder (ernstige) droogte tijdens periodes van weinig/geen regen. Daarnaast helpt de opvang van water en infiltratie in de bodem bij het verbeteren van de biodiversiteit, omdat de aanwezigheid van water het leefgebied van planten en dieren verbetert.  

De retentievijver Kleinheidepad kan maximaal 1.750 m3 regenwater opvangen. De wateropvang en infiltratie bij Kleinheidepad draagt bij aan het voorkomen van een overbelast watersysteem en het verminderen van wateroverlast op bedrijventerrein Nijverhei en in de regio. De retentievijver werd eind juli 2023 opgeleverd en heeft tijdens de hevige en langdurige regenbuien van afgelopen augustus al laten zien veel water te kunnen opvangen en infiltreren.

Dit project is mede gefinancierd door Provincie Noord-Brabant vanuit de Bijdrageregeling klimaatadaptatieprojecten.

Publicatiedatum 10-10-2023
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 1-2-2024