Vorenseindseweg Sprundel, De Brand Rucphen, Roosendaalsebaan Schijf

Voorgenomen verkoop van stukken grond.

Gemeente Rucphen heeft het voornemen om 3 stukken grond te verkopen ten behoeve van het glasvezelnetwerk ( POP-Station).

Het betreft de volgende stukken grond, welke worden verkocht aan Delta Fiber Netwerk B.V.:

  • Een deel van het kadastrale perceel, gemeente Rucphen sectie T nummer 176, ter grootte van ongeveer 9,9 m2 gelegen aan de Vorenseindseweg in Sprundel.
  • Een deel van het kadastrale perceel, gemeente Rucphen sectie P nummer 478, ter grootte van ongeveer 11,4 m2 gelegen aan De Brand in Rucphen.
  • Een deel van het kadastrale perceel, gemeente Rucphen sectie K nummer 1583, ter grootte van ongeveer 8,1 m2 gelegen aan de Roosendaalsebaan in Schijf.

Gemeente Rucphen meent om de navolgende redenen dat de koper de enige serieuze gegadigde is om genoemde percelen te kopen:

  • Door de aanleg van een glasvezelnetwerk krijgen inwoners toegang tot een hoogwaardige en snelle verbinding voor internet, televisie en telefonie;
  • Voor de aanleg van een glasvezelnetwerk zijn zogenaamde POP-stations nodig die fungeren als verdeelstation;
  • Delta Fiber Netwerk B.V. legt een glasvezelnetwerk aan op openbare gronden. De gemeente is op grond van de Telecommunicatiewet gehouden om de aanwezigheid van zo'n glasvezelnetwerk met POP-stations te gedogen. De gemeente stelt zich daarom op het standpunt dat er in dit geval geen ruimte is voor mededinging;
  • De percelen grond lenen zich om ingezet te worden voor de aanleg van een POP-station.

Contact / vragen

Gedurende de periode van 3 weken na deze publicatie ( van 7 september 2023 t/m 27 september 2023) op de website www.rucphen.nl kunt u reageren door te mailen naar c.hoogers@rucphen.nl of te bellen naar 0165 349500.

Het indienen van een reactie heeft geen opschortende werking op de verkoop. Na bovenstaande periode van 3 weken gaat gemeente Rucphen over tot verkoop van de reststroken. Tenzij voordien door een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda.

Publicatiedatum 6-9-2023
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 28-9-2023