Vaststelling subsidieplafonds 2024

Op 8 november heeft de gemeenteraad de begroting 2024 vastgesteld.

Met de vaststelling van de begroting 2024 zijn ook de subsidieplafonds voor 2024 bepaald. Hieronder volgt een overzicht van de deelplafonds:

 • Verkeer en vervoer € 81,00
 • Openbaar vervoer € 2.721,00
 • Sportbeleid en activering € 31.930,00
 • Cultuurpresentatie, -productie en -participatie € 62.822,00
 • Musea € 1.600,00
 • Media € 534.978,00
 • Openbaar groen en (openlucht) recreatie € 2.031,00
 • Samenkracht en burgerparticipatie € 636.648,00
 • Wijkteams € 61.398,00
 • Inkomensregelingen € 30.000,00
 • Volksgezondheid € 2.200,00
 • Stelpost subsidieprogramma € 7.271,00
Publicatiedatum 15-11-2023
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 29-11-2023