Update informatie verplaatsbare woningen Rucphen-Noord

Verplaatsbare woningen Rucphen-Noord

Woningcorporatie Thuisvester en gemeente Rucphen hebben plannen om circa 75 verplaatsbare woningen in Rucphen-Noord te realiseren. Vanwege de grote behoefte  aan woningen is snelheid geboden. De procedure van de Crisis- en herstelwet maakt het mogelijk sneller dan gebruikelijk verplaatsbare woningen te realiseren.

Communicatie naar omwonenden

De omwonenden zijn per brief geïnformeerd . De direct omwonenden (de woningen, die het meest nabij de beoogde locatie voor de verplaatsbare woningen liggen) hebben in deze brief een aanvullend aanbod gekregen voor een mondelinge toelichting over het project)

Op dinsdag 18 juli hebben een medewerker van Thuisvester en een medewerker van de gemeente de direct omwonenden bezocht, een persoonlijk gesprek met hen gevoerd en een flyer met informatie achtergelaten. 

Proces

De plannen voor de circa 75 verplaatsbare woningen zijn nog niet definitief. Een volgende stap in het proces is dat de gemeenteraad eind september wordt bijgepraat over de plannen. In oktober/ november 2023 gaan we bewoners meenemen in de planvorming.

Daarna zal het college van burgemeester en wethouders een besluit voorbereiden en dat aan de gemeenteraad voorleggen. Dit zal in de raadsvergadering van 13 december 2023 plaatsvinden.

Verder uitwerken

Veel zaken zoals verkeersafwikkeling en inrichting van de openbare ruimte moeten nog verder worden uitgewerkt. Het is de bedoeling om de direct omwonenden hierbij in een vroegtijdig stadium te betrekken.

Als er meer informatie bekend is, delen Thuisvester en gemeente Rucphen deze via de websites van Thuisvester en de gemeente.

Publicatiedatum 11-9-2023
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 30-11-2023