Sint Walfriedstraat 14, St. Willebrord

Voorgenomen verkoop reststrook

Gemeente Rucphen heeft het voornemen om een deel van een reststrook te verkopen aan de eigenaar van het aangrenzende perceel.

Het betreft een deel van de kadastrale percelen gemeente Rucphen sectie U nummer 1481 en sectie F nummer 5128 ter grootte van ongeveer 45m2 gelegen achter het perceel Sint Walfriedstraat 14 in St. Willebrord.

De gemeente Rucphen meent om de navolgende redenen dat de eigenaar van het aangrenzende perceel de enige serieuze gegadigde is om genoemd perceel te kopen:

  • De eigenaar van het aangrenzende perceel heeft belang bij het uitbreiden van het eigen perceel. Voornoemde reststrook leent zich daarvoor, omdat het direct aansluit op het perceel van de aangrenzende perceeleigenaar. Vanwege het belang van uitbreiding van het eigen perceel wil de gemeente daaraan medewerking verlenen door de genoemde reststrook aan de eigenaar van het aangrenzende perceel te verkopen.
  • Verkoop van de voornoemde reststrook aan de eigenaar van het aangrenzende perceel ligt voor de hand, aangezien de reststrook grenst aan het perceel van de eigenaar. Verkoop van de reststrook aan anderen dan de eigenaar van het aangrenzende perceel heeft een kadastraal onwenselijke situatie tot gevolg (onlogische verkaveling). Daarom is de werkwijze van gemeente Rucphen dat reststroken alleen aan de eigenaar van het aangrenzende perceel wordt verkocht.

Contact / vragen

Gedurende de periode van 3 weken na deze publicatie (van 11 januari 2023 t/m 31 januari 2023) op de website www.rucphen.nl kunt u reageren door te mailen naar c.hoogers@rucphen.nl of te bellen naar 0165 349500.

Het indienen van een reactie heeft geen opschortende werking op de verkoop. Na bovenstaande periode van 3 weken gaat gemeente Rucphen over tot verkoop van de reststroken. Tenzij voordien door een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda.

Publicatiedatum 10-1-2023
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 1-2-2023