Reizen naar België alleen onder voorwaarden

Tot 1 maart gelden extra maatregelen in verband met corona

U mag alleen voor de volgende (essentiële) redenen de grens over:

  • Dwingende gezinsredenen
  • Gezinshereniging
  • Humanitaire redenen
  • Studieredenen
  • Professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit
  • Zorg voor dieren, verplaatsingen in het kader van juridische verplichtingen …

Iedereen die zich verplaatst, zal een ‘verklaring op eer’ moeten invullen en een bewijsdocument voor uw essentiële verplaatsing. Deze verklaring kunt u downloaden via info-coronavirus.be/nl/news/occ-22-01/

Hier kunt u ook alle maatregelen nalezen.

Publicatiedatum 3-2-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 1-2-2022