Rectificatie

Rectificatie bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 'Kom Spundel'

In de Rucphense Bode van 15 november 2017 is onbedoeld de terinzage legging van het bestemmingsplan ‘Kom Sprundel’ aangekondigd. Deze ter inzage legging van het bestemmingsplan staat gepland vanaf donderdag 30 november 2017. Hiervoor zal een nieuwe bekendmaking worden gedaan.

Publicatiedatum 22-11-2017
Publicatieblad Rucphense Bode