Oude Zoek, Schijf

Voorgenomen verkoop reststrook

Voornemen verkoop reststrook

Gemeente Rucphen heeft het voornemen om twee stroken grond te verkopen aan Enexis ten behoeve van het elektriciteitsnet (aanleg elektriciteit station). Het betreft het volgende perceel:

  • Een deel van het kadastrale perceel gemeente Rucphen, sectie G, nummer 241 ter grootte van ongeveer 31 m2, gelegen nabij Oude Zoek te Schijf;

De gemeente Rucphen neemt om de navolgende redenen dat de koper de enige serieuze gegadigde is om genoemd perceel te kopen:

  • De aanleg van elektriciteitsstation is noodzakelijk voor een goede infrastructuur en is een publiek belang;
  • Enexis Netbeheer B.V. is op de locatie netbeheerder;
  • Enexis Netbeheer B.V. gaat op het perceel een elektriciteitsstation realiseren voor levering van noodzakelijke nutsvoorzieningen;
  • Het perceel grond leent zich om ingezet te worden voor de aanleg van een elektriciteitsstation.

Contact/vragen

U kunt tot en met 28 juli 2024 reageren op deze reststrook te verkopen. Dat kan per e-mail aan snippergroen@rucphen.nl of door te bellen naar telefoonnummer: 0165-349500. Na 28 juli 2024 verkopen wij de reststrook zoals gepland. Wilt u de verkoop tegenhouden, dan kunt u een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda.

Publicatiedatum 8-7-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 28-7-2024