Korona 11 St. Willebrord

Voorgenomen verkoop reststrook

Gemeente Rucphen heeft het voornemen om een deel van een reststrook grond te verkopen grenzend aan Korona 11 in St. Willebrord. Het betreft een deel van het kadastrale perceel gemeente Rucphen, Sectie U, nummer 1203 ter grootte van ongeveer 56 m2.

De grond wordt verkocht aan de eigenaar van het aangrenzende perceel. Deze eigenaar is de enige serieuze gegadigde om genoemde reststrook te kopen, omdat diegene belang heeft bij het uitbreiden van het eigen perceel. Verkoop van de reststrook aan anderen dan de eigenaar van het aangrenzende perceel heeft een kadastraal onwenselijke situatie tot gevolg (onlogische verkaveling). Daarom verkopen wij deze reststrook alleen aan de eigenaar van het aangrenzende perceel.

Contact/vragen

U kunt tot en met 23 april 2024 reageren op het voornemen om deze reststrook te verkopen. Dat kan per e-mail aan snippergroen@rucphen.nl of door te bellen naar telefoonnummer: 0165-349500. Na 23 april 2024 verkopen wij de reststrook zoals gepland. Wilt u de verkoop tegenhouden, dan kunt u een kort geding tegen dit boornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda.

Publicatiedatum 3-4-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 24-4-2024