Kerkstraat 3a, Rucphen

Voorgenomen verkoop reststrook

Gemeente Rucphen heeft het voornemen om een reststrook grond te verkopen naast het perceel Kerkstraat 3a in Rucphen. Het betreft een deel van het kadastrale perceel gemeente Rucphen sectie C nummer 4392 ter grootte van ongeveer 31 m2. 

De grond wordt verkocht aan de eigenaren van het aangrenzende perceel. Zij zijn de enige serieuze gegadigden om genoemde reststrook te kopen, omdat zij belang hebben bij het uitbreiden van het eigen perceel. Verkoop van de reststrook aan anderen dan de eigenaren van het aangrenzende perceel heeft een kadastraal onwenselijke situatie tot gevolg (onlogische verkaveling). Daarom verkopen wij deze reststrook alleen aan de eigenaren van het aangrenzende perceel. 

Contact / vragen

U kunt tot en met 23 maart 2023 reageren op het voornemen om deze reststrook te verkopen. Dat kan per e-mail aan c.hoogers@rucphen.nl of door te bellen naar t. 0165-349500. Na 23 maart 2023 verkopen wij de reststrook zoals gepland. Wilt u de verkoop tegenhouden, dan kunt u een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda.

Publicatiedatum 3-3-2023
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 24-3-2023