Kenbelstraatje 7, St. Willebrord

Voorgenomen verkoop reststrook

Voorgenomen verkoop reststrook

Gemeente Rucphen heeft het voornemen om een reststrook grond te verkopen achter het perceel Kenbelstraatje 7 in St. Willebrord. Het betreft een deel van het kadastrale perceel gemeente Rucphen sectie M nummer 2858 ter grootte van ongeveer 75m2.

De grond wordt verkocht aan de eigenaar van het aangrenzende perceel. Dit is de enige serieuze gegadigde om genoemde reststrook te kopen, vanwege het belang van uitbreiding van het eigen perceel. Verkoop van de reststrook aan anderen dan de eigenaar van het aangrenzende perceel heeft een kadastraal onwenselijke situatie tot gevolg (onlogische verkaveling). Daarom verkopen wij deze reststrook alleen aan de eigenaar van het aangrenzende perceel.

Contact / vragen

U kunt tot en met 7 december 2022 reageren op het voornemen om deze reststrook te verkopen. Dat kan per e-mail aan c.hoogers@rucphen.nl of door te bellen naar t. 0165-349500. Na 7 december verkopen wij de reststrook zoals gepland. Wilt u de verkoop tegenhouden, dan kunt u een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda.

Publicatiedatum 17-11-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 7-12-2022