Inschrijving aanduiding politieke groepering

Het verzoek dient uiterlijk op 27 december 2017 te zijn ontvangen.

De burgemeester van Rucphen maakt op grond van het bepaalde in artikel G 3, lid 1, van de Kieswet bekend, dat politieke groeperingen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid, kunnen verzoeken ten behoeve van de op 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente, waarvoor de kandidaatstelling zal plaatshebben op 5 februari 2018, hun aanduiding daarvan in te schrijven in een register, dat door het centraal stembureau voor die verkiezing wordt aangelegd. Het verzoek daartoe moet schriftelijk worden gericht tot het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente, gevestigd bij het gemeentehuis van deze gemeente. Het verzoek dient uiterlijk op 27 december 2017 te zijn ontvangen.

Politieke groeperingen waarvan de aanduiding reeds bij de Kiesraad is geregistreerd hoeven geen inschrijving aan te vragen. Politieke groeperingen die bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezing een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven eveneens geen inschrijving aan te vragen.

Voor de registratie moet een waarborgsom van € 112,50 worden betaald aan de gemeente.

Voor nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inschrijving kunt u conract opnemen met de afdeling Gemeentewinkel op telefoonnummer 0165-349500.

Publicatiedatum 13-12-2017
Publicatieblad Rucphense Bode