Industriestraat 18, Rucphen

Voorgenomen verkoop bedrijfskavel

Verkoop bedrijventerrein

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Rucphen maakt hierbij bekend dat de gemeente Rucphen voornemens is om een bedrijfskavel te verkopen aan beoogd koper. Het gaat om een gedeelte van het perceel met kadastrale aanduiding gemeente Rucphen, sectie U, perceelnummer 1822 ter grootte van ca. 3405 m², gelegen nabij Industriestraat 18 te Rucphen.

Koper is de enige serieuze gegadigde

In het collegewerkprogramma 2022-2026 worden de ambities uit het hoofdlijnenakkoord ‘Samen verder bouwen’ uitgewerkt. Uit het collegewerkprogramma volgt dat de gemeente bedrijven die willen uitbreiden en/of ontwikkelen faciliteert op de bestaande locatie.

De voorgenomen verkoop betreft de verkoop van een bedrijfskavel aan een aangrenzend bedrijf ten behoeve van bedrijfsuitbreiding. De beoogd koper is de enige serieuze gegadigde om het bedrijfskavel te kopen, omdat dit de enige mogelijkheid is om het bedrijf uit te kunnen breiden. Tevens ontstaat met verkoop van het bedrijfskavel een logische verkaveling.

Vervaltermijn

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Bent u het niet eens met deze voorgenomen verkoop, omdat u van mening bent ook de aankoop van het bedrijfskavel in aanmerking te komen, dan dient u binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Indien u een kort geding aanhangig maakt, dan dient u ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen, postbus 9, 4715ZG, Rucphen met als onderwerp “voorgenomen verkoop bedrijfskavel nabij Industriestraat 18 in Rucphen”.

Indien u een kort geding aanhangig maakt, dan dient u ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen, postbus 9, 4715ZG, Rucphen met als onderwerp “voorgenomen verkoop bedrijfskavel nabij Industriestraat 18 in Rucphen”.

Vragen

Bij vragen over de voorgenomen verkoop van het bedrijfskavel kunt u contact opnemen met Dennis Klaassen. Hij is te bereiken via d.klaassen@rucphen.nl of op telefoonnummer 0165-349500.

Publicatiedatum 7-2-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 28-2-2024