Hendrikstraat, Wilhelminastraat en Leeuwerikstraat, St. Willebrord

aanvraag voor het bouwen van 24 woningen; nieuwe uiterste beslisdatum 08 januari 2018

Omgevingsvergunning

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het bouwen van 24 woningen

Activiteit   : bouwen

Locatie     : Hendrikstraat, Wilhelminastraat en Leeuwerikstraat ong. te St. Willebrord

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 08 januari 2018

Publicatiedatum 29-11-2017
Publicatieblad Rucphense Bode