Gemeente verleent geen medewerking aan windpark

Het verzoek is namelijk in 2021 al door ons afgewezen.

Op 24 april jl. is er een informatieavond geweest voor onder andere de bewoners van de Kolkstraat in Sprundel.
De informatieavond is georganiseerd door een ontwikkelaar en ging over onderzoek naar een mogelijk windpark
in de omgeving van de Kolkstraat in Sprundel.
Als college hebben wij vooraf afstand genomen van deze informatieavond. Wij hebben dit ook aan de ontwikkelaar medegedeeld en via verschillende kanalen gecommuniceerd.

Het verzoek van deze ontwikkelaar is namelijk in 2021 al door ons afgewezen en ook nu willen wij nadrukkelijk benoemen dat wij geen medewerking hebben verleend aan deze bijeenkomst of hier partij in zijn.

Onze gemeenteraad heeft namelijk in 2021 besloten dat er vóór 2030 geen activiteiten mogen plaatsvinden in het kader van windenergie.

Publicatiedatum 1-5-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-5-2024