Geluidsmaatregelen voor woningen langs het spoor in Zegge

om het geluid te laten dalen tot binnen de wettelijke grenzen

ProRail werkt aan het stiller maken van het spoor

Dat moet vanwege de Wet milieubeheer. Daarin staat dat verkeersgeluid onder de wettelijke normen moet blijven. Waar dat niet lukt, moet Prorail dit oplossen (‘saneren’). 

Op www.mjpgspoor.nl  ziet u welke maatregelen Prorail neemt en op welke plaatsen

Binnen onze gemeente gaat het alleen om woningen aan het spoor in Zegge. De woningeigenaren hebben daarover een brief gekregen van ProRail of krijgen deze binnenkort. Wilt u meer weten? Dan kunt u via de website www.mjpgspoor.nl ook vragen stellen.

Plan met alle maatregelen

Alle maatregelen komen samen in een regionaal saneringsplan. Als dit plan klaar is, wordt het gepubliceerd op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai (www.BSV.nu). Als u het niet eens bent met het saneringsplan, kunt u bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai een zienswijze indienen. Hierna bestaat nog de mogelijkheid om in beroep te gaan. Pas nadat het saneringsplan definitief is vastgesteld, wordt de planning voor de bouwwerkzaamheden gemaakt.

Publicatiedatum 15-9-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 10-12-2021