De adviesraad sociaal domein is op zoek naar 3 nieuwe leden!

De adviesraad komt elke maand samen.

Wij zoeken 3 inwoners die zich vrijwillig in willen zetten voor de adviesraad sociaal domein
De adviesraad sociaal domein adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders over het gemeentelijk beleid op de thema’s: Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Deze thema’s samen vormen het sociaal domein.

Talenten

  • U bent geïnteresseerd in het sociaal domein binnen de gemeente.
  • U wilt graag meedenken en meepraten over het gemeentelijk beleid op dit terrein.
  • U bent betrokken bij de Rucphense samenleving. Bijvoorbeeld door een lidmaatschap bij een vereniging of door het uitvoeren van vrijwilligerswerk.

Rollen en taken

  • De adviesraad vertegenwoordigt alle inwoners en zet zich in voor het algemeen belang.
  • De adviesraad adviseert het college.
  • Waar mogelijk denkt de adviesraad al in een vroeg stadium mee over de plannen binnen de gemeente.
  • Een lid van de adviesraad mag niet bestuurlijk actief zijn binnen een politieke partij of lid zijn van de gemeenteraad dan wel raadscommissie.

Wij bieden
Een samenwerking van 9 adviesraadsleden in een positieve, opbouwende setting. De gemeente stelt jaarlijks een budget beschikbaar aan de adviesraad voor deskundigheidsbevordering en voor onkostenvergoedingen. Daarnaast stelt de gemeente vergaderruimte beschikbaar.

Over de adviesraad
De adviesraad komt elke maand samen. Op dit moment bestaat de adviesraad uit 6 leden. Zij zetten zich met veel enthousiasme in voor de belangen van de inwoners van onze gemeente.

Contact
Vragen kunt u stellen aan Dorith van der Wegen (beleidsmedewerker gemeente Rucphen):
Telefoonnummer: 0165-349911
E-mail: d.van.der.wegen@rucphen.nl

Solliciteren
Stuur dan vóór 26 februari een email naar d.van.der.wegen@rucphen.nl met een CV/toelichting op uw achtergrond (wat voor werk doet u? Bij welke verenigingen bent u betrokken?) en motivatie.

Publicatiedatum 31-1-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 26-2-2018