Cliënten beoordelen de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning met een 7,2

Jaarlijks onderzoeken we als gemeente hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren.

I&O research heeft het onderzoek over 2022 uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de tevredenheid van onze Wmo cliënten over de maatschappelijke ondersteuning ruim voldoende is. De ondersteuning wordt beoordeeld met een 7,2. “Daarnaast geeft 82 procent van de mensen aan dat ze dankzij de ondersteuning zichzelf beter kunnen redden. Daarnaast blijkt dat 74 procent van de cliënten weer beter de dingen kan die die hij of zij wil. Dat soort effecten zijn voor ons het allerbelangrijkste, daar doen we het voor”, zegt wethouder Suzanne Breedveld. 

Cliënten zijn in het algemeen tevreden over de ondersteuning vanuit de Wmo. Een meerderheid van de Wmo-cliënten is positief over de omgang met de hulpvraag vanuit de gemeente. Cliënten voelen zich serieus genomen (82%) en driekwart van de cliënten ervaart dat er samen naar een oplossing wordt gezocht. Ook zijn zij tevreden over de geboden hulp. 

Geen klachten in 2022

Ondanks de daling in de tevredenheid over het (keukentafel)gesprek, van het rapportcijfer 8 naar 7,2 is de meerderheid tevreden over het verloop van het gesprek. Het Zorgloket heeft zelf nagenoeg geen klachten gehad in 2022. Verklaringen voor de daling in het rapportcijfer kunnen onder andere zijn: 

  • In 2022 zijn twee omvangrijke nieuwe Wmo contracten geïmplementeerd (Huishoudelijke Ondersteuning en Begeleiding), dit heeft een tol gehad op de inzet van onze Wmo consulenten, welke indicaties opnieuw hebben bekeken en onderzocht. Mogelijk hebben cliënten moeten overstappen van. 
  • Mede hierdoor hadden we in 2022 op tijden een wachtlijst. Momenteel is er geen sprake meer van een wachtlijst.
  • Momenteel én in 2022 is er sprake van een arbeidsmarktkrapte in de zorg. Met name voor de uitvoering van de indicaties Huishoudelijke Ondersteuning en Begeleiding, maar dit speelt ook bij de leveranciers hulpmiddelen. Dit betekent dat ook na de indicatie stelling zorg niet meteen opgepakt kan worden wat mogelijk uitwerking heeft op de resultaten van dit cliënttevredenheidsonderzoek. 

De gemeente deelt de resultaten waarstaatjegemeente.nl

Publicatiedatum 12-7-2023
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-10-2023