Ambtshalve uitschrijvingen BRP gemeente Rucphen

Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen BRP gemeente Rucphen.

Onderstaande personen zijn met onbekende bestemming uit Rucphen vertrokken. De gemeente heeft daarom besloten hen uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Een brief met dit voornemen is gestuurd naar het adres dat als laatste bekend is van deze personen. De datum van deze brief met het voornemen is tevens de datum van uitschrijving. Deze datum staat in onderstaande lijst. 

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de datum van het besluit, bezwaar maken tegen dit besluit. De datum van het besluit staat, voor elke belanghebbende, ook in onderstaande lijst. Vermeld in uw bezwaarschrift: naam, handtekening en adres van de indiener, datum en omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de motivering waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift kunt u richten aan: Burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715ZG Rucphen.

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing. Op grond van artikel 2.22, lid 1, van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) en met toepassing van artikel 2.60, onder d, van de Wet BRP, heeft het college van burgemeester en wethouders ambtshalve besloten tot opneming van het gegeven van het vertrek van de onderstaande ingezetene(n) uit Nederland.

 • datum opschorting: 30-04-2024, besluit: 22-05-2024, D. Kapiteijn, geboren 05-03-2005
 • datum opschorting: 07-05-2024, besluit: 23-05-2024, S.C.J. van Zundert, geb 14-11-1991
 • datum opschorting: 07-05-2024, besluit: 25-06-2024, R. Jaworowski , geb 27-01-1995
 • datum opschorting: 07-05-2024, besluit: 25-06-2024, A.M. Bernas, geboren 16-12-1994
 • datum opschorting: 07-05-2024, besluit: 25-06-2024, D.E. Yaneva, geboren 12-06-1996
 • datum opschorting: 07-05-2024, besluit: 25-06-2024, A.M. Bajureanu, geboren 21-02-2010
 • datum opschorting: 14-05-2024, besluit: 25-06-2024, M.B.Bajureanu, geboren 17-08-2002
 • datum opschorting: 14-05-2024, besluit: 25-06-2024, P.C. Bajureanu, geboren 18-06-2004
 • datum opschorting: 14-05-2024, besluit: 25-06-2024, C. Bajureanu, geboren 22-02-1976
 • datum opschorting: 14-05-2024, besluit: 25-06-2024, E. S. Ciurar, geboren 15-12-1996
 • datum opschorting: 14-05-2024, besluit: 25-06-2024, D.E. Lăcătuş, geboren 14-12-2013
 • datum opschorting: 14-05-2024, besluit: 25-06-2024, D.S. Lăcătuş, geboren 22-09-2015
 • datum opschorting: 14-05-2024, besluit: 25-06-2024, D.S. Lăcătuş, geboren 18-03-2018
 • datum opschorting: 14-05-2024, besluit: 25-06-2024, F.B. Lăcătuş, geboren 01-03-2021
 • datum opschorting: 14-05-2024, besluit: 25-06-2024, P.A. Lăcătuş, geboren 21-09-1994
 • datum opschorting: 14-05-2024, besluit: 25-06-2024, E. Lăcătuş, geboren 03-07-2022
 • datum opschorting: 14-05-2024, besluit: 25-06-2024, R.L. Sali, geboren 06-04-2015
 • datum opschorting: 14-05-2024, besluit: 25-06-2024, E. Sali, geboren 03-12-2012
 • datum opschorting: 14-05-2024, besluit: 25-06-2024, M. Lăcătuş, geboren 01-07-1991
 • datum opschorting: 14-05-2024, besluit: 25-06-2024, M.I. Lăcătuş, geboren 31-03-2012
 • datum opschorting: 14-05-2024, besluit: 25-06-2024, C. Talpa, geboren 17-02-1988
 • datum opschorting: 13-05-2024, besluit: 25-06-2024, R. Anghel, geboren 25-05-1981
 • datum opschorting: 14-05-2024, besluit: 25-06-2024, V. Racoţi, geboren 23-11-1974
 • datum opschorting: 14-05-2024, besluit: 25-06-2024, I.B. Racoţi, geboren 02-01-1984
 • datum opschorting: 14-05-2024, besluit: 25-06-2024, I.B. Adumitroaei, geboren 12-01-1992
 • datum opschorting: 14-05-2024, besluit: 25-06-2024, C. Ciurar, geboren 11-09-1995
 • datum opschorting: 14-05-2024, besluit: 25-06-2024, A.S. Ciurar, geboren 28-06-2022
 • datum opschorting: 14-05-2024, besluit: 25-06-2024, B.F.M. Verbuyst, geboren 08-02-1964
 • datum opschorting: 14-05-2024, besluit: 25-06-2024, P.W. Bosschaert, geboren 23-08-1970
 • datum opschorting: 07-06-2024, besluit: 25-06-2024, M.I. Georgievskaya, geb 15-02-1983
 • datum opschorting: 22-05-2024, besluit: 25-06-2024, A. Rutten, geboren 04-04-1969
 • datum opschorting: 22-05-2024, besluit: 25-06-2024, G.T. Rostaş, geboren 02-10-1986
 • datum opschorting: 22-05-2024, besluit: 25-06-2024, I.A. Rostaş, geboren 18-07-2016
 • datum opschorting: 22-05-2024, besluit: 25-06-2024, I.A. Lăcătuş, geboren 02-04-2004
 • datum opschorting: 22-05-2024, besluit: 25-06-2024, A. Lăcătuş, geboren 17-02-2022
 • datum opschorting: 22-05-2024, besluit: 25-06-2024, A. Lupescu, geboren 28-03-1987
 • datum opschorting: 22-05-2024, besluit: 25-06-2024, M. Enache, geboren 25-10-1971
 • datum opschorting: 22-05-2024, besluit: 25-06-2024, C.D. Ciurar, geboren 11-01-1991
 • datum opschorting: 22-05-2024, besluit: 25-06-2024, M.V. Rocaş, geboren 17-09-2013
 • datum opschorting: 22-05-2024, besluit: 25-06-2024, I.G. Rostaş, geboren 15-02-2000
 • datum opschorting: 22-05-2024, besluit: 25-06-2024, A.I.I. Lăcătuş, geboren 09-03-2017
 • datum opschorting: 22-05-2024, besluit: 25-06-2024, N.C. Lăcătuş, geboren 07-04-2015
Publicatiedatum 26-6-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 14-8-2024