Achtmaalsebaan 22, Schijf

Anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat de gemeente op 15 november 2017 een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten met PO Schijf vof en VOF van Ravenstein – van Puijenbroek – All Inn Traditional. De overeenkomst heeft betrekking op een plan aan de Achtmaalsebaan 22 te Schijf. Om dit plan planologisch mogelijk te maken, zal een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht worden.

Inzage

Een korte zakelijke omschrijving van de overeenkomst ligt op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) vanaf 23 november 2017, gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis.

Publicatiedatum 22-11-2017
Publicatieblad Rucphense Bode