Aanvraag vergoeding leerlingenvervoer voor het schooljaar 2024-2025

Aanvraag vergoeding leerlingenvervoer voor het schooljaar 2024-2025

De gemeente heeft een "Verordening leerlingenvervoer". Volgens deze verordening kunnen inwoners van de gemeente een bijdrage ontvangen voor het vervoer van kinderen tussen huis en school indien de school verder dan zes kilometer ligt van huis. Zo'n bijdrage kan worden verleend voor leerlingen van basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en in specifieke gevallen voor voortgezet onderwijs.

Vanaf 1 mei zijn de formulieren digitaal beschikbaar (www.rucphen.nl) of kunnen telefonisch worden opgevraagd (0165-349500). Aan ouders die in het schooljaar 2023-2024 een vergoeding leerlingenvervoer hebben ontvangen wordt automatisch een aanvraagformulier toegestuurd. Het ingevulde aanvraagformulier dient 1 juni 2024 in ons bezit te zijn.

Publicatiedatum 8-5-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 5-6-2024