Dennenweg 15, Rucphen

het tijdelijk organiseren van kleinschalige concerten, workshops en lezingen

Omgevingsvergunning

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het tijdelijk organiseren van kleinschalige concerten, workshops en lezingen
Activiteit   : strijdig gebruik
Locatie     : Dennenweg 15 te Rucphen

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 januari 2018

 

Publicatiedatum 13-12-2017
Publicatieblad Rucphense Bode