Inwoners kunnen kandidaten voor lintje opgeven

Ter gelegenheid van Koningsdag krijgt jaarlijks een aantal Nederlanders een koninklijke onderscheiding.

Het decoratiestelsel dat in 1996 werd vernieuwd, heeft als hoofddoel dat er meer onderscheidingen terechtkomen bij vrijwilligers, vrouwen en personen uit minderheidsgroepen. Verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties kunnen hieraan meewerken. Zij kunnen een verzoek aan de burgemeester doen om iemand voor te dragen die, volgens hen, een koninklijke onderscheiding verdient.

www.lintjes.nl

Algemene informatie over koninklijke onderscheidingen, wanneer iemand voor een onderscheiding in aanmerking komt en hoe het voorstelformulier moet worden ingediend, vindt u op de site: www.lintjes.nl.
Om iemand via de site voor te dragen, gaat u als volgt te werk:

  1. Ga naar de startpagina van www.lintjes.nl
  2. Klik op de link: voordragen.
  3. Klik vervolgens op de link: Iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.
  4. Lees de tekst en klik op de link: Verzoek om iemand voor te dragen voor een lintje.
  5. Vul het formulier zo volledig mogelijk in.
  6. Klik op de knop Aanvraag verzenden.

Het door u ingevulde formulier wordt naar de behandelend ambtenaar van de gemeente Rucphen gestuurd. Deze neemt vervolgens contact met u op om te bespreken of de aanvraag kans van slagen heeft en zal u vervolgens een link toe sturen naar het digitale aanvraagformulier voor de koninklijke onderscheiding.

Tijdig indienen

Aanvragen voor een onderscheiding ter gelegenheid van Koningsdag 2025 kunnen tot uiterlijk 1 juli a.s. worden ingediend.
Een koninklijke onderscheiding kan ook op andere momenten worden uitgereikt, bijvoorbeeld bij een bijzondere gebeurtenis of bij een jubileum. In dit geval moet de aanvraag zes maanden voor de gedachte uitreikingsdatum bij de gemeente zijn ingediend.

Graag vooraf contact opnemen

Voordat u een aanvraag indient, adviseren wij u contact op te nemen met Jack van Oers (0165 349660) of Corintha Maas (0165 349659) van team communicatie. Zij kunnen u vertellen waar u op moet letten en waaraan een aanvraag moet voldoen.

Publicatiedatum 15-5-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 3-7-2024