Hoekvensedreef 5 Schijf

Voorgenomen verkoop reststrook

Gemeente Rucphen heeft het voornemen om twee stroken grond te verkopen aan Enexis ten behoeve van het elektriciteitsnet (aanleg elektriciteit station). Het betreft de volgende percelen:

  • Een deel van het kadastrale perceel gemeente Rucphen, sectie R, nummer 223 ter grootte van ongeveer 5 m2, gelegen nabij Hoekvensedreef 5 te Schijf;
  • Een deel van het kadastrale perceel gemeente Rucphen, sectie R, nummer 312 ter grootte van ongeveer 9 m2, gelegen nabij Hoekvensedreef 5 te Schijf;

 De gemeente Rucphen neemt om de navolgende redenen dat de koper de enige serieuze gegadigde is om genoemde percelen te kopen:

  • De aanleg van elektriciteitsstation is noodzakelijk voor een goede infrastructuur en is een publiek belang;
  • Enexis Netbeheer B.V. is op de locatie netbeheerder;
  • Enexis Netbeheer B.V. gaat op het perceel een elektriciteitsstation realiseren voor levering van noodzakelijke nutsvoorzieningen;
  • Het percelen grond lenen zich om ingezet te worden voor de aanleg van een elektriciteitsstation.

Contact/vragen

U kunt tot en met 29 mei 2024 reageren op deze reststrook te verkopen. Dat kan per e-mail aan snippergroen@rucphen.nl of door te bellen naar telefoonnummer: 0165-349500. Na 29 mei 2024 verkopen wij de reststrook zoals gepland. Wilt u de verkoop tegenhouden, dan kunt u een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda.

Publicatiedatum 8-5-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 29-5-2024