Kade 41, Rucphen

Voorgenomen verkoop reststrook

Gemeente Rucphen heeft het voornemen om een deel van een reststrook grond te verkopen naast het perceel Kade 41 in Rucphen. Het betreft een deel van de kadastrale percelen gemeente Rucphen sectie P nummers 633 en 640 ter grootte van ongeveer 40 m2.

De grond wordt verkocht aan de eigenaar van het aangrenzende perceel. Deze eigenaar is de enige serieuze gegadigde om genoemde reststrook te kopen, omdat diegene  belang heeft bij het uitbreiden van het eigen perceel. Verkoop van de reststrook aan anderen dan de eigenaar van het aangrenzende perceel heeft een kadastraal onwenselijke situatie tot gevolg (onlogische verkaveling). Daarom verkopen wij deze reststrook alleen aan de eigenaar van het aangrenzende perceel. 

Contact / vragen

U kunt tot en met 14 juni 2023 reageren op het voornemen om deze reststrook te verkopen. Dat kan per e-mail aan c.hoogers@rucphen.nl of door te bellen naar t. 0165-349500. Na 14 juni 2023 verkopen wij de reststrook zoals gepland. Wilt u de verkoop tegenhouden, dan kunt u een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda.

Publicatiedatum 25-5-2023
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 15-6-2023