U bevindt zich hier: Home > Inwoner > Plan Hofstede, tweede fase

Plan Hofstede, tweede fase

Nieuwbouw in het dorp Rucphen voor starters, senioren en doorstromers. Gelegen tussen de Kade, Pierestraat en Kerkstraat.

Wijzigingsplan voor de tweede fase van Hofstede 

In totaal worden in de tweede fase 70 woningen gebouwd. De gemeente heeft het ontwerpwijzigingsplan ter inzage gelegd tot en met 23 februari 2022. Daarna neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de vaststelling van het wijzigingsplan. Hierna kan nog beroep ingesteld worden bij de Raad van State..

Uitgifte bouwkavels

Als het wijzigingsplan onherroepelijk is, dan kan de gemeente 11 bouwkavels uit gaan geven. De gemeente hanteert geen wachtlijst. Als de gemeente Rucphen kavels gaat verkopen dan zal dat worden gepubliceerd in huis-aan-huisblad de Rucphense Bode en de website.
Volg onze publicaties en die van makelaars om op de hoogte te blijven van de inschrijfmogelijkheden. 

Vragen?

Contactpersoon: Rosa Mannien
t. 0165-349773
e. r.mannien@rucphen.nl