U bevindt zich hier: Home > Inwoner > Plan Hofstede

Plan Hofstede

Nieuwbouw in het dorp Rucphen voor starters, senioren en doorstromers. Gelegen tussen de Kade, Pierestraat en Kerkstraat.

De eerste fase van het plan Hofstede: 

 • 43 woningen in de sociale huur
 • 5 woningen in de geliberaliseerde huur (boven de huurtoeslaggrens)
 • 4 bouwkavels
 • 26 koopwoningen 2 onder 1 kap
 • 14 patio koopwoningen (gelijkvloers)
 • 33 rijwoningen in de koopsector

Bouwrealisatie: binnen 10 jaar

We bouwen de woningen over een periode van 10 jaar. Momenteel is het gebied landbouwgrond. Om deze om te zetten in bouwgrond hebben we een bestemmingsplanprocedure gevolgd. Inmiddels is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Inschrijving

Het bestemmingsplan is onherroepelijk. De projectontwikkelaars kunnen hun woningbouwplannen afronden.

 • Makelaars zullen de woningen gaan verkopen - je kunt nu inschrijven bij: 

 • Als de gemeente Rucphen kavels gaat verkopen dan zal dat worden gepubliceerd in huis-aan-huisblad de Rucphense Bode en de website.
  Volg onze publicaties en die van makelaars om op de hoogte te blijven van de inschrijfmogelijkheden. 

Inzage via Ruimtelijke plannen

 • bestemmingsplan Woonwijk Hofstede
 • regels
 • bijlagen:
  • Bijlage 1a: Verkennend bodemonderzoek Search 6 november 2012
   Bijlage 1b: Verkennend bodemonderzoek Search 31 maart 2016
   Bijlage 2: Geluidsonderzoek Wematech 26 april 2016
   Bijlage 3a: Archeologisch bureauonderzoek en inv. veldonderzoek SOB 2012
   Bijlage 3b: Verkennend booronderzoek Hofstede 31 maart 2016
   Bijlage 4: Hinderonderzoek Hofstede Wematech 30 maart 2016
   Bijlage 5: Externe veiligheid Hofstede adviesgroep AVIV 9 maart 2016
   Bijlage 6: Waterhuishouding watertoets Econsultancy 22 maart 2016
   Bijlage 7a: Flora Fauna BTL mei 2012
   Bijlage 7b: Flora Fauna BTL 22 maart 2016
   Bijlage 8: Luchtkwaliteit beschouwing Wematech 30 maart 2016
   Bijlage 9: Stedenbouwkundig verkavelingsplan Hofstede Rucphen 1 sept 2016
   Bijlage 10: Profielbladen Hofstede 2 februari 2016
 • bijlage: Nota Parkeernormen
 • kaartbeeld met toelichting en bijlagen

Vragen?

Contactpersoon:Bert van Hulten
t. 0165-349761
e. h.van.hulten@rucphen.nl