Zelfstandig thuis (blijven) wonen met hulp en ondersteuning (zorgloket)

Aanvragen

Voor : particulier

Heeft u ondersteuning, hulpmiddelen of woningaanpassingen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen? Of zoekt u activiteiten voor een zinvolle invulling van uw dag? De gemeente kan u hierbij ondersteunen. Dat doen we op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit doen we door het keukentafelgesprek met u aan te gaan. 

U kunt zonder afspraak binnenlopen bij het zorgloket op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.00-10.00 uur en op woensdag van 08.00-17.00 uur. Maakt u liever een afspraak? Klik op onderstaande button.

Afspraak zorgloket

Zorgloket Rucphen
t. 0165-349990 (op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur)
e. zorgloket@rucphen.nl 

Het keukentafelgesprek

Een regieassistent praat met u en mensen in uw omgeving, bijvoorbeeld uw eventuele partner of andere familieleden. De regieassistent bespreekt met u wat u zelf kunt en hoe mensen in uw omgeving u kunnen helpen. Hij of zij kijkt ook of uw mantelzorgers zelf hulp nodig hebben.

Wat u van het keukentafelgesprek mag verwachten

 1. De gemeente kijkt eerst of u voldoende geholpen bent met algemene voorzieningen. Bijvoorbeeld: 
  • ontmoetingsochtenden,
  • eten in het Steunpunt
  • of hulp bij uw administratie.
  Ook kijkt de gemeente of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten.
 2. Blijkt uit het gesprek dat hulp uit uw omgeving en algemene voorzieningen niet voldoende zijn? Dan doet de gemeente een voorstel voor een maatwerkvoorziening. Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn: huishoudelijke hulp, een scootmobiel of begeleiding. Het doel is dat u veilig zelfstandig kunt blijven wonen en goed mee kunt doen in de samenleving. 
  Maatwerkvoorzieningen kunnen in natura of als persoonsgebonden budget (pgb) verstrekt worden.
  • Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf de ondersteuning inkoopt.
   Is het voor u niet mogelijk om van zorgaanbieders passende ondersteuning te krijgen? Dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). U moet wel voldoen aan de voorwaarden voor een pgb, u moet namelijk alles rondom het pgb zelf regelen.
  • Kiest u voor zorg in natura? Dan kunt u kiezen uit de zorgaanbieders waarmee uw gemeente een contract heeft. De gemeente heeft contracten afgesloten met meerdere zorgaanbieders. 

Hulp bij het gesprek: cliëntondersteuning

Als u het gesprek met de gemeente moeilijk vindt, kunt u hulp vragen van onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat kan bij Mee West-Brabant of bij KBO Rucphen. De hulp van de cliëntondersteuning is gratis.

MEE West-Brabant
De gemeente Rucphen werkt samen met MEE. U kunt MEE bereiken via telefoonnummer 076-5223090 of per e-mail info@meewestbrabant.nl).

KBO Rucphen
Twee vrijwilligers van K.B.O. Kring Gemeente Rucphen kunnen u helpen bij uw Wmo-aanvraag.
Neemt u gerust contact op met meneer Cees van Oorschot (0165-383 301 of cees.van.oorschot@kpnmail.nl) of met mevrouw Bieneke de Waal-van der Vlies (0165-327 537 of bvandervlies-dewaal@kpnmail.nl).
U hoeft geen lid te zijn van een K.B.O. afdeling in een van de kerkdorpen om hiervan gebruik te mogen maken.

Kosten

Eigen bijdrage

Ontvangt u thuis ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)? Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u zelf hulp inkoopt of wordt de zorg door een zorgaanbieder geregeld? Dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Uw eigen bijdrage is afhankelijk van onder andere:

•             de ondersteuning die u ontvangt,
•             uw leeftijd,
•             uw huishouden,
•             uw inkomen en vermogen.

De gemeente stuurt uw gegevens naar het CAK zodra u ondersteuning ontvangt. Vervolgens krijgt u een beschikking van het CAK, waarin de hoogte van uw maximale periodebijdrage staat. Tot slot ontvangt u een factuur van uw eigen bijdrage van het CAK. U kunt een proefberekening maken van uw eigen bijdrage op www.hetCAK.nl.

Toelichting

U wil zo zelfstandig mogelijk leven. Ook als u ouder wordt, of een beperking of stoornis heeft. De gemeente kan u hierbij ondersteunen. Dat doen we op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Medische zorg krijgt u van de zorgverzekeraar. Voor langdurige zware zorg kunt u hulp inroepen van de rijksoverheid.

De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Bij zelfstandig leven hoort bijvoorbeeld:

 • een schoon en leefbaar huis;
 • in en om uw huis kunnen lopen of bewegen;
 • allerlei praktische zaken goed regelen, zoals de financiële administratie;
 • voldoende sociale contacten;
 • binnen uw woonplaats/regio reizen;
 • zinnige dagbesteding;
 • structuur aanbrengen in de dag of week (plannen en organiseren). 

Wie kan Wmo-ondersteuning krijgen?

De Wmo 2015 is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te blijven wonen, of hulp nodig hebben om mensen te ontmoeten en mee te doen in de samenleving. 

De hulp van de gemeente is een aanvulling op wat u zelf kunt. En wat uw familie, vrienden, buren, enzovoort voor u kunnen doen. Heeft u echt hulp nodig om zelfstandig te blijven wonen en mee te blijven doen in de samenleving? En is de hulp uit uw omgeving niet genoeg? Dan krijgt u hulp van uw gemeente. De gemeente kijkt wat u nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te leven en mee te doen aan activiteiten buitenshuis. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een training, hulpmiddelen of dagbesteding. Hulpverleners zullen taken alleen overnemen als het niet anders kan.

Familie, vrienden of buren zijn niet verplicht om te helpen. Gemeenten mogen wel vragen wat zij voor u kunnen betekenen. Zo kunnen gemeenten ook beter rekening houden met mensen die mantelzorg geven. Bijvoorbeeld door deze mensen waar nodig te ondersteunen.

Wat voor soort hulp biedt de Wmo?

De gemeente kan algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen aanbieden.

 • Een algemene voorziening is er voor alle burgers. Voorbeelden zijn een koffieochtend in één van de Steunpunten, de boodschappenplusbus, een GGZ- inloopspreekuur bij een Steunpunt.
 • Een maatwerkvoorziening is afgestemd op één persoon. Voorbeelden zijn een scootmobiel via de scootmobielcentrale, een deeltaxipas of individuele begeleiding.

Mantelzorgondersteuning

Bent u mantelzorger? Het mantelzorgsteunpunt Rucphen kan u helpen.  

Meer informatie vindt u op de website www.mantelzorgrucphen.nl
U kunt ook bellen of een e-mail sturen:
T: 088 - 55 748 90
E: info@mantelzorgrucphen.nl

Regels en informatie

Heeft u nog een vraag over ondersteuning en zorg?

Bezoek dan de website Regelhulp om te ontdekken waar u op dit moment kunt aankloppen met uw vraag.

www.regelhulp.nl

Filmpje ‘De Wmo. Zo werkt het’

Speciaal voor klanten die voor het eerst te maken krijgen met de Wmo is een filmpje gemaakt. In de video "De Wmo. Zo werkt het." leggen wij uit hoe de Wmo én de eigen bijdrage werkt.

Misschien goed om te weten?

Handicap of chronisch ziek: laat geen geld liggen!

Leven met een ziekte of beperking brengt meerkosten met zich mee. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Extra kosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. U kunt deze kosten voor een deel terugvragen of compenseren. Op www.meerkosten.nl leest u hoe.