Toeristisch Fonds

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Voorwaarden

  • u bent ondernemer
  • u vraagt de bijdrage aan vóór de start van een project
  • u zorgt voor minimaal 50% cofinanciering
  • het project leidt binnen een jaar na toekenning van de bijdrage tot een concreet/fysiek resultaat
  • u heeft de vereiste besluiten/vergunningen voor uw project al binnen of kunt deze binnen afzienbare tijd  regelen
  • u heeft (eventueel vereiste) toestemmingen van anderen al binnen of kunt deze binnen afzienbare tijd regelen
  • projecten die al eerder zijn ingediend, komen niet meer in aanmerking voor indiening

bijdrage aanvragen

Procedure

  • De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld totdat het voor dat jaar beschikbare bedrag is uitgeput. De aanvragen die worden geweigerd omdat het beschikbare bedrag is uitgeput, kunnen in het daaropvolgende jaar worden ingediend.
  • Het college besluit uiterlijk zes weken na ontvangst of een bijdrage verleend kan worden.
  • Ontvangt u een bijdrage? Dan vragen wij u binnen een jaar om een financiële verantwoording. Hiermee kunnen we de bijdrage definitief vaststellen.

Maximale bijdrage

De maximale bijdrage bedraagt 50% van de investering, met een maximum van € 5.000,-.
Het college kan besluiten een lagere of geen bijdrage toe te kennen.

Toelichting

Loopt u al heel lang met een idee op het gebied van Toerisme? Misschien kan het Toeristisch Fonds u ondersteunen. 

Het Toeristisch Fonds is een apart fonds ten behoeve van de toeristische ontwikkeling in de gemeente Rucphen. Ondernemers kunnen projecten indienen en in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Toeristisch Fonds. Het Toeristisch Fonds is er met name om kleinschalige initiatieven te ondersteunen.

De werkgroep Toeristisch Fonds adviseert of de ingediende projectideeën in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Toeristisch Fonds. De werkgroep bestaat uit ondernemers uit de gemeente Rucphen.