Huishoudelijke hulp met dienstencheques voor mantelzorgers

Aanvragen

Voor : particulier

Vanaf 2022 vervalt deze vorm van ondersteuning

Met de dienstencheque kunt u tot 31 december 2021 huishoudelijke hulp inkopen als u mantelzorg verleent. Neem hiervoor contact op met één van deze zorgaanbieders:

  • Tzorg (076 - 578 39 25)
  • Actief Zorg (088 - 750 82 00)
  • Thuiszorg DAT (0165 - 39 78 54)
  • Thuiszorg West-Brabant (088 - 560 20 09)
  • Thuiszorg Matilda (076 - 888 28 42)

Huishoudelijke hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Heeft u na 31 december 2021 huishoudelijke ondersteuning nodig? Neem dan contact op met het Zorgloket. Het Zorgloket bekijkt samen met u of u in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning via de Wmo. Daarbij kijken we ook naar algemene voorzieningen (zoals een boodschappendienst) of hulp van mensen die bij u thuis wonen. Als u in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning via de Wmo, dan betaalt u daarvoor een eigen bijdrage.

Kosten

  • Een dienstencheque kost € 7,50 per stuk (= 1 uur huishoudelijke hulp).
    U betaalt deze kosten aan de zorgaanbieder, dus niet aan de gemeente.

Eigen bijdrage

Ontvangt u thuis ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)? Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u zelf hulp inkoopt of wordt de zorg door een zorgaanbieder geregeld? Dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Uw eigen bijdrage bedraagt maximaal € 19,00 per maand.

De gemeente stuurt uw gegevens naar het CAK zodra u ondersteuning ontvangt. Vervolgens krijgt u een beschikking van het CAK, waarin de hoogte van uw maximale bijdrage per 4 weken per maand staat. Tot slot ontvangt u een factuur van uw eigen bijdrage van het CAK. U kunt een proefberekening maken van uw eigen bijdrage op www.hetCAK.nl.