Burgerinitiatief

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Het burgerinitiatief geeft u de mogelijkheid om zelf direct onderwerpen op de politieke agenda te zetten. Zo kunt u het gemeentebestuur voor een keuze plaatsen.

Indienen bij griffier

De griffier (tel. 0165-349520) zal u gedurende de procedure adviseren en begeleiden.

Toelichting

Als u een voldoende concreet plan hebt, dan kunt u gebruik maken van het burgerinitiatief. Hiermee zet u een eigen onderwerp op de vergaderagenda van de gemeenteraad. De raad neemt er binnen een bepaalde termijn een besluit over.  

Voor wie?

Inwoners vanaf 16 jaar en overige belanghebbenden vanaf 18 jaar.

Waarover?

  • het moet gericht zijn op het algemeen belang;
  • over het onderwerp mag de gemeenteraad in de laatste 2 jaar niets besloten hebben. U kunt bij de raadsgriffier navragen of uw onderwerp in die periode reeds besproken is;
  • het onderwerp moet serieus en concreet zijn;
  • een burgerinitiatief mag niet gaan over gemeentelijk beleid.

150 handtekeningen

Natuurlijk moet uw plan wel 'gedragen' worden. Vandaar dat het initiatief vergezeld dient te gaan van tenminste 150 handtekeningen.