U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 9 november 2021

9 november 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 2 november 2021

Vastgesteld.

Omgevingsvergunning en buitenplanse afwijking (met geen verklaring van geen bedenkingen) aan de Sint Martinusstraat 37 in Rucphen

 • Instemmen met het opstarten van de procedure voor de omgevings-vergunning in combinatie met de buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan aan de Sint Martinusstraat 37 in Rucphen.
 • Instemmen met de anterieure overeenkomst.
 • Als de procedure niet resulteert in zienswijzen, de omgevingsvergunning in combinatie met de buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan verlenen zonder nadere besluitvorming van het college.

Actualisatie budgetten (niet vrij-toegankelijke) jeugdzorg 2021 (slotwijziging)

De budgetten voor niet vrij-toegankelijke jeugdzorg actualiseren.

Onderhoud MTB route

Jaarlijks een bedrag van € 1.000,00 beschikbaar stellen voor het onderhoud van de MTB route in de gemeente Rucphen.

2e Gewijzigde begroting 2021 Werkplein Hart van West-Brabant

 • Instemmen met de 2e gewijzigde begroting 2021 van het Werkplein Hart van West-Brabant.
 • De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze kenbaar te maken.

Herziene begroting 2022 WVS

 • Instemmen met de herziene begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van WVS.
 • De raad informeren.

Kosten leerlingenvervoer 2021

Het budget voor het leerlingenvervoer in 2021 verhogen met € 180.000,00.

Transitievisie Warmte

De raad voorstellen de Transitievisie Warmte vast te stellen.

Continuering subsidie Radio Rucphen FM periode 2022-2026

 • Stichting Radio Rucphen FM in de periode 2022 – 2026 jaarlijks een exploitatiebijdrage verlenen; voor het jaar 2022 bedraagt deze bijdrage € 15.054,00.
 • In de vier opeenvolgende jaren de exploitatiebijdrage jaarlijks indexeren.

Aanvraag omgevingsvergunning activiteit inrit aanleggen weigeren voor bedrijfsverzamelgebouw op hoek Industriestraat-Kraaihei

 • Akkoord gaan met de omgevingsvergunningaanvraag voor wat betreft de activiteit inrit aanleggen voor het bedrijfsverzamelgebouw op hoek van industriestraat met Kraaihei. Dat wil zeggen dat over de volledige breedte een inrit aangelegd mag worden aan de Kraaihei door aanvrager.
 • De activiteit bouwen in de gecombineerde omgevingsvergunningaanvraag met de uitrit te vergunnen.