U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 8 juni 2021

8 juni 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 1 juni 2021

Vastgesteld.

Woningbouwprogrammering 2021

Instemmen met de woningbouwmatrix 2021 en deze ter kennisneming aanbieden aan de gemeenteraad.

Ontwerpwijzigingsplan ‘Kom St. Willebrord, Kaaistraat ongenummerd naast nummer 62’

 • Instemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Kom St. Willebrord, Kaaistraat ongenummerd naast nummer 62’ en dit ontwerpwijzigingsplan in procedure brengen.
 • Instemmen met de anterieure overeenkomst en deze ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemer.
 • De gemeenteraad schriftelijk informeren over de procedure van het wijzigingsplan ‘Kom St. Willebrord, Kaaistraat ongenummerd naast nummer 62’.

Vaststelling ontwerp Bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Ettenseweg naast nr. 29 te Sprundel’

 • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Ettenseweg naast nr. 29 te Sprundel’ en het ontwerpbestemmingsplan in procedure brengen.
 • Instemmen met de anterieure overeenkomst en deze ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemer.
 • De gemeenteraad schriftelijk informeren over de procedure van het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Ettenseweg naast nr. 29 te Sprundel’.

Bestuurlijke reactie Rekenkameronderzoek subsidies

Instemmen met de reactie in het kader van bestuurlijk hoor en wederhoor in relatie tot het Rekenkameronderzoek ‘Helpt het subsidiebeleid om de doelen te bereiken?’.

Vaststelling ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, Schijfsebaan 17 te Schijf

 • Instemmen met de Nota van Beantwoording van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Schijfsebaan 17 te Schijf’.
 • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Schijfsebaan 17 te Schijf’ en het ontwerpbestemmingsplan in procedure brengen.
 • Instemmen met de anterieure overeenkomst en deze ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemer.
 • De gemeenteraad schriftelijk informeren over de procedure van het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Schijfsebaan 17 te Schijf’.

Dienstverleningsovereenkomst Wmo De6

 • Terugkomen van het aanbod gedaan in de ‘dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten van de gemeente Rucphen’ met de Wmo De6 regio (collegebesluit 17 november 2020).
 • Het voorliggende concept vaststellen en dit in de plaats van het eerder gedane aanbod aan de deelnemers voorleggen met het verzoek hiermee in te stemmen.
 • De wethouder Wmo machtigen voor de ondertekening en verdere afhandeling van de dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten Wmo De6-regio.
 • De afdelingsmanager machtigen voor de het ondertekenen van het jaarlijkse overzicht van ondersteunende diensten.

Principeverzoek Roosendaalseweg 23 St. Willebrord

 • In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw door middel van een bestemminsplanprocedure.
 • Geen medewerking verlenen aan de mogelijkheid voor een bedrijfswoning.

Aanbesteding levering gas en levering energie per 2023

Instemmen met:

 • Deelname aan de aanbestedingen elektriciteit en gas met bijbehorende aanbestedingsdocumenten.
 • Afwijking van de eigen Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente en akkoord te gaan met het van toepassing verklaren van de ‘modelovereenkomst levering duurzame elektriciteit 2022-2024’ en met de modelovereenkomst levering gecompenseerd gas 2022-2024’.
 • De beoordeling van de aanbestedingen elektriciteit en gas.
 • De mandaatverlening aan Inkoopbureau West-Brabant om de voorlopige gunning te verstrekken aan de Inschrijver met de laagste prijs.
 • Een automatische machtiging van opdrachtnemer na definitieve gunning tot het uitvoeren van de inkoopstrategie ten behoeve van de opdrachtgever.

Kadernota 2022

Instemmen met de kadernota 2022 en deze voor opiniërende bespreking aanbieden aan de gemeenteraad.