U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 7 juni 2022

7 juni 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 31 mei 2022

Vastgesteld.

Beschikbaar stellen middelen energie armoede

  • De ontvangen Rijksmiddelen m.b.t. aanpak energiearmoede inzetten voor het project 'Energiearmoede'.
  • De in 2022 nog te ontvangen aanvullende middelen in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma inzetten voor het project 'Energiearmoede'.

Jaarverantwoording kinderopvang 2021

De jaarverantwoording kinderopvang 2021 vaststellen.

Regionale Verstedelijkingsstrategie en Regionale Investeringsagenda West-Brabant West

Aanhouden.

Motie gemeente Moerdijk - uitstel inwerkingtreding Omgevingswet

De motie ‘Omgevingswet mag (nationale) woningbouwambitie niet vertragen’ van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk mede ondertekenen.

Kadernota 2023

Instemmen met de Kadernota 2023 en deze voor opiniërende bespreking aanbieden aan de raad.

Straatnaamgeving Hofstede, fase II

De namen ‘Hazenstraat, Damhertstraat en Everzwijnstraat’ toekennen aan de nieuw aan te leggen wegenstructuur in het bestemmingsplan ‘Hofstede, fase II’ te Rucphen.