U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 5 oktober 2021

5 oktober 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 28 september 2021

Vastgesteld.

Herziene nota subsidiëring instellingen gevolgen corona

  • De mogelijkheid om de hardheidsclausule, zoals bedoeld in artikel 22 van de 'Algemene subsidieverordening gemeente Rucphen 2017' toe te passen mandateren voor wat betreft de subsidieverantwoording over 2020 aan de afdelingsmanager Maatschappelijke ontwikkeling.
  • Bepalen dat na de afwikkeling van de subsidieverantwoording een overzicht aan het college wordt verstrekt van de gevallen waarin van het mandaat gebruik is gemaakt.