U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 5 april 2022

5 april 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 29 maart 2022

Vastgesteld.

Principeverzoek Irenestraat ong. T nummer 80 St. Willebrord

In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan het mogelijk maken van één nieuwe vrijstaande woning aan de Irenestraat ong. T nummer 80.

Collegeverklaring informatieveiligheid 2021

Aanhouden.

Herziene exploitatieopzetten grondbedrijf 2021 en weerstandsvermogen

 • Instemmen met de herziene exploitatieopzetten van het grondbedrijf.
 • De getroffen voorziening bij het Emmausplein, Centrum Rucphen en Leisuregebied Binnentuin per saldo aanpassen ten laste van de reserve van het grondbedrijf.
 • Het weerstandsvermogen van het grondbedrijf 2020 vaststellen.
 • € 408.000,00 van de reserve grondbedrijf storten in de algemene reserve van de gemeente Rucphen.

Overbrengen restantbudgetten van 2021 naar 2022

Aanhouden.

Organiseren verstrekking leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen

 • Het leefgeld bij voorkeur verstrekken via een betaling op een eigen Nederlandsebankrekening en anders via een contante betaling.
 • Voor het bepalen van de hoogte van het leefgeld de uitgangspunten van het Rijk hanteren:
  - De basis verstrekking bedraagt wekelijks € 60,00.
  - De aanvullende verstrekking bedraagt wekelijks:
    - € 75,- indien de vluchteling alleen verblijft bij de particulier;
    - € 100,- indien twee vluchtelingen op hetzelfde particuliere opvangadres verblijven(verdeeld over 2 personen);
    - € 112,50 indien drie vluchtelingen op hetzelfde particuliere opvangadres verblijven(verdeeld over 3 personen);
    - € 125,- indien vier of meer vluchtelingen op hetzelfde particuliere opvang adresverblijven (verdeeld over 4 of
      meer personen).
 • In afwachting van de landelijke regeling bij de verstrekking van leefgeld geen rekening houden met inkomsten uit arbeid.