U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 31 mei 2022

31 mei 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 24 mei 2022

Vastgesteld.

Uitkering extra capaciteit BOA's

 • De structurele decentralisatie uitkering 'extra capaciteit BOA’s in de openbare ruimte' van € 32.635,00 in 2022 als flexibel inhuurbudget inzetten voor BOA’s en ondersteuning handhaving.
 • Voor de jaren 2023 en verder worden de middelen en voorgestelde besteding meegenomen in de kadernota.

Beheer gymzaal Sprundel

Instemmen met garantstelling door de gemeente om een eventueel negatief exploitatieresultaat bij de verhuur van de gymzaal te Sprundel door Dorpswerk Sprundel te compenseren vanaf 2022.

Vrijgeven ontwerp reconstructie Nachtegaalstraat en omgeving

 • Het ontwerp van de reconstructie van de Nachtegaalstraat e.o. vrijgeven voor inspraak.
 • De inspraakprocedure van 4 weken per direct starten en binnen die periode twee inloopavonden voor alle betrokkenen organiseren.
 • Het werk in twee fasen uitvoeren en de reconstructie van de Noorderstraat tussen de Nachtegaalstraat en de rotonde Noorderstraat oppakken nadat het nieuwbouwproject ten noorden van de Vosdonkseweg is gerealiseerd.
 • Bij de 2e bestuursrapportage 2022 de gemeenteraad verzoeken een aanvullend krediet van € 280.000,00 beschikbaar te stellen voor het volledig herinrichten van de Nachtegaalstraat e.o.
 • In de kadernota 2023 een bedrag van € 270.000,00 reserveren voor het herinrichten van het noordelijk deel van de Noorderstraat te St. Willebrord in 2025.

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, Hoeksestraat 27 en 30 te Schijf

 • Instemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, Hoeksestraat 27 en 30 te Schijf' en dit ontwerpwijzigingsplan in procedure brengen.
 • Tevens het vooroverleg opstarten.

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek 2021

 • Kennis nemen van het rapport 'Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2021'.
 • De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2021 vrijgeven voor publicatie op 'Waar staat je gemeente.nl'.