U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 3 mei 2022

3 mei 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 19 april 2022

Vastgesteld.

Verkoop strook grond Nijverheidsstraat 11 te Rucphen

 • Een strook grond naast Nijverheidsstraat 11 met een omvang van circa 61 m2 verkopen.
 • Instemmen met de koopovereenkomst.

Evaluatie SROI-beleid 2020-2021 en voortzetting

 • De huidige wijze van uitvoering van het SROI-beleid door het Werkplein Hart van West-Brabant voor onbepaalde tijd continueren.
 • Instemmen met de adviezen bij voortzetting die genoemd zijn in de ‘Evaluatie en onderbouwing collegevoorstel verlenging SROI’: de daarin genoemde aanpassingen en de toevoeging van extra instrumenten aan het SROI-beleid evenals het doen van onderzoek naar de (juridische) mogelijkheden voor een bredere inzet van SROI en het eventueel benutten van opgelegde boetes binnen de doelgroep.

Principeverzoek Roosendaalsebaan 24 te Schijf

 • In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf’ in de bestemming ‘Wonen’ aan de Roosendaalsebaan 24.
 • In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan beroeps- en/of bedrijfsmatige activiteiten aan huis én een Bed&Breakfast aan de Roosendaalsebaan 24.

Jeugdgezondheidszorg 2022: basis- en pluspakket

 • Instemmen met de offerte van Thuiszorg West-Brabant voor het basistakenpakket 2022 JGZ 0 tot 4 jaar voor een bedrag van € 322.300,00.
 • Instemmen met de offerte van Thuiszorg West-Brabant voor de plustaken 2022 JGZ 0 tot 4 jaar voor een bedrag van maximaal € 20.967,00.
 • De financiële consequenties structureel verwerken in de 1e bestuursrapportage 2022 ten laste van het meerjarig begrotingssaldo.

Mandaat voorlopige gunning Wmo Begeleiding

Het besluit voorlopige gunning (inclusief afwijzing en uitsluiting) en de mededeling daarvan voor de aanbesteding maatwerkvoorziening Wmo Begeleiding 2023 mandateren aan het afdelingshoofd Samenleving van de gemeente Etten-Leur.

Versterking dienstverlening gemeenten

 • College is akkoord met de hoofdrichting.
 • Middelen reserveren voor de actielijnen 2, 3, 4 en 5.
 • Inhoudelijk en financieel akkoord met actielijn 3.

Visie Vastgoed

Aanhouden.

Vaststelling wijzigingsplan 'Buitengebied Rucphen 2020, wijzigingsplan Kolkstraat ong. naast 12'

 • Instemmen met de ‘Nota van Zienswijzen behorende bij het ‘Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2020, wijzigingsplan Kolkstraat ong. naast 12 te Sprundel’ en de zienswijze ontvankelijk verklaren overeenkomstig de conclusie in de Nota van Zienswijzen.
 • Het wijzigingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, wijzigingsplan Kolkstraat ong. naast 12 te Sprundel’ gewijzigd vaststellen.
 • Voor het wijzigingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, wijzigingsplan Kolkstraat ong. naast 12 te Sprundel’ geen exploitatieplan vaststellen, aangezien het kostenverhaal anderszins verzekerd is.