U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 25 mei 2021

25 mei 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 18 mei 2021

Vastgesteld.

Beregening V.V. DIOZ

  • Instemmen met het vervangen van de beregeningsinstallatie op het hoofdveld door V.V. DIOZ en de door hen gecontacteerde aannemer en afwijken van het gemeentelijk inkoopbeleid.
  • Instemmen met de (concept)overeenkomst ‘bijdrage beregening-installatie hoofdveld V.V. DIOZ’, ten behoeve van V.V. DIOZ.

Toepassing spoedeisende bestuursdwang afsluiten perceel Rijksweg-Zuid ongenummerd

  • Met terugwerkende kracht met ingang van 7 mei besluiten de eigenaar van het perceel aan de Rijksweg-Zuid ongenummerd te gelasten met onmiddellijke ingang de toegang tot zijn perceel deugdelijk af te sluiten.
  • Met terugwerkende kracht met ingang van 7 mei besluiten spoedeisende bestuursdwang toe te passen en hekken te plaatsen rondom de ingang van het perceel.
  • De gemaakte kosten op de eigenaar verhalen, als deze verzuimd om tijdig de toegang tot zijn perceel deugdelijk af te sluiten.

Wijziging voorlopige gunning leerlingenvervoer

Voorlopige gunning van 11 mei gewijzigd vastgesteld omdat één partij niet aan alle gestelde eisen uit het PVE kan voldoen.