U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 23 november 2021

23 november 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 16 november 2021

Vastgesteld.

Formaliseren wijziging GR Werkplein

De gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant wijzigen.

Principeverzoek Dorpsstraat 139-145 te St.Willebrord

Medewerking verlenen aan de in het principeverzoek voorgestelde ontwikkeling van 17 appartementen op locatie Dorpsstraat 139-145 te St. Willebrord.

Vrijgave concept groenbeleid Groen R

  • Instemmen met het concept groenbeleid Groen R.
  • Het concept groenbeleid opiniĆ«rend voor de raad ter besprkeing agenderen aansluitend aan de commissievergadering van de commissie EROM op 1 december 2021.
  • Het concept groenbeleid voor drie weken ter inzage leggen en na verwerking inspraakreacties ter besluitvorming voorleggen.